Ασφάλεια Ευκολία
Άνεση Οικονομία
Ανεξαρτησία Οικολογία